Don’t miss it!! – Colour Coded/Romaj Don’t miss it!! (Single) BiS1st live ver.2

  • Aya Eightprince / アヤ・エイトプリンス
  • Go Zeela / ゴ・ジーラ
  • Pan Luna Leafy / パン・ルナリーフィ
  • Toriaez Hana / トリアエズ・ハナ

Oh baby 超絶な 止まんない 意味プー現象
Oh baby 超絶な 止まんない 意味プー現象
Oh baby chouzetsuna tomannai imi Puu genshou
Oh baby chouzetsuna tomannai imi Puu genshou

中身は何ですの??
開けて食べてお楽しみです!

もうお味がきになるの??
噛みきれないの私たちです。

Nakami wa nan desu no??
Akete tabete otanoshimi desu!
Mou oaji ga ki ni naru no??
Kami kirenai no watashi tachi desu.

いきなりの報告怖いよ
希望は聞かれない

終わらぬ つなぎの内容
ないのさ責めないでよ

Ikinari no houkoku kowai yo
Kibou wa kikarenai
Owaranu tsunagi no naiyou
Nai no sa semenai de yo

始まりが突然だって いえいいえいいえいいえい
人の狭間で糾弾されるもうどうしようもない

星の数かぞえる馬鹿 いえいいえいいえいいえい
裏腹なstop my lifeで

Hajimari ga totsuzen datte yeah yeah yeah yeah
Hito no hazama de kyuudan sareru mou doushiyoumonai
Hoshi no kazu kazoeru baka yeah yeah yeah yeah
Uraharana stop my life de

Rock to rock my life
SEX to SEX tonight
Face to face tonight
Love to love tonight

Oh baby 超絶な 止まんない 意味プー現象
Oh baby 超絶な 止まんない 意味プー現象
Oh baby chouzetsuna tomannai imi Puu genshou
Oh baby chouzetsuna tomannai imi Puu genshou

中身は何ですの??
開けて見てのお楽しみです!

もう外見(ソトミ)がきになるの??
変わっていくからきにするな

Nakami wa nan desu no??
Akete mite no otanoshimi desu!
Mou sotomi ga ki ni naru no??
Kawatteiku kara ki ni suru na

昨晩雲に乗ったんだ
希望はほぼ無しで

割れないつもりの内容
ないのさ責めないでよ

Sakuban kumo ni nottanda
Kibou wa hobo nashi de
Warenai tsumori no naiyou
Nai no sa semenai de yo

始まりが突然だって いえいいえいいえいいえい
人の狭間で糾弾されるもうどうしようもない

星の数かぞえる馬鹿 いえいいえいいえいいえい
裏腹なstop my lifeで

Hajimari ga totsuzen datte yeah yeah yeah yeah
Hito no hazama de kyuudan sareru mou doushiyoumonai
Hoshi no kazu kazoeru baka yeah yeah yeah yeah
Uraharana stop my life de

Rock to rock my life
SEX to SEX tonight
Face to face tonight
Love to love tonight

中身は何ですの??
お味がきになるの??
中身は何ですの??
開けて食べてお楽しみです!

()??

Nakami wa nan desu no??
Oaji ga ki ni naru no??
Nakami wa nan des uno??
Akete tabete otanoshimi desu!
Mou sotomi ga ki ni naru no??
Kawatteiku kara ki ni suru na

始まりが突然だって いえいいえいいえいいえい
人の狭間で糾弾されるもうどうしようもない

星の数かぞえる馬鹿 いえいいえいいえいいえい
裏腹なstop my lifeで

Hajimari ga totsuzen datte yeah yeah yeah yeah
Hito no hazama de kyuudan sareru mou doushiyoumonai
Hoshi no kazu kazoeru baka yeah yeah yeah yeah
Uraharana stop my life de

Rock to rock my life
SEX to SEX tonight
Face to face tonight
Love to love tonight

Oh baby 超絶な 止まんない 意味プー現象
Oh baby 超絶な 止まんない 意味プー現象
Oh baby chouzetsuna tomannai imi Puu genshou
Oh baby chouzetsuna tomannai imi Puu genshou