BiS.LEAGUE Day 2 Results – July 5, 2018

Total votes: 3,086 (+1,893)

day2a.png

1. KiKA FRONT FRONTAL – 672 votes (+435)
2. PAN LUNA LEAFY – 639 votes (+520)
3. PERi UBU – 513 votes (+359)
4. GOZEELA – 442 votes (+226)
5. AYA EiGHTPRiNCE – 442 votes (+570)

day2b

6. TORiAEZU HANA -226 votes (+54)
7. YUiNA EMPiRE – 185 votes (+131)
8. NEL NEHRU – 146 votes (+84)
9. MUROPANAKO – 140 votes (+102)
10. MEWCLUB – 123 votes (+110)