BiS.LEAGUE Day 16 Results – July 19, 2018

Total votes: 16,321 (+3,554)

19a

1. KiKA FRONT FRONTAL – 2330 votes (+401)
2. TORiAEZ HANA – 2323 votes (+551)
3. AYA EiGHTPRiNCE – 2307 votes (+377)
4. GOZEELA – 2219 votes (+552)

19b.png

5. PAN LUNA LEAFY – 2142 votes (+464)
6. PERi UBU – 2134 votes (+590)
7. MUROPANAKO – 857 votes (+138)
8. YUiNA EMPiRE – 811 votes (+217)
9. NEL NEHRU – 746 votes (+115)
10. MEWCLUB – 452 votes (+149)