BiS.LEAGUE Day 1 Results – July 4, 2018

Total votes: 1,193

day1a.png

1. KiKA FRONT FRONTAL 237 votes
2. GOZEELA – 216 votes

3. TORiAEZU HANA – 172 votes
4. PERi UBU – 154 votes
5. AYA EiGHTPRiNCE – 128 votes

day1b

6. PAN LUNA LEAFY – 119 votes
7. NEL NEHRU – 62 votes
8. YUiNA EMPiRE – 54 votes
9. MUROPANAKO – 38 votes
10. MEWCLUB – 13 votes